"The Virtues Prosjekt™ er en global modell
for utvikling av familie ..."
- FN sekretariat - Det Internasjonale familieåret

The Virtues Project™

Visjonen til The Virtues Project™ er å tjene og støtte mennesker fra alle kulturer i deres moralske og åndelige utvikling. Slik at vi kan gjenkjenne hvem vi egentlig er og kan leve våre liv ut fra våre høyeste verdier.
Formålet til The Virtues Project™ er å tilby og tilrettelegge for effektive fremgangsmåter som inspirerer oss til å bruke dydene i hverdagslivet, og som støtter mennesker i alle aldre til å utvikle og frigjøre sitt indre potensiale.

Dette gjøres via foredrag, kurser, konsultasjoner, bøker, refleksjonskort, musikk og annet materiale.

Prosjektet ble startet i Canada i 1991 av
Linda Kavelin Popov - psykoterapeut, forfatter,
Dan Popov - doktor i filosofi, psykolog,
John Kavelin - kunstdesigner hos Walt Disney.
De ønsket å skape en positiv forandring i en ubalansert verden.

Dette er en grasrotbevegelse som har vokst til et globalt nettverk i over 100 land og ble i 1995 anerkjent av FN under det internasjonale familieåret som ”forbilde for et globalt program for familier fra alle kulturer”.

”De 5 fremgangsmåter” er et av prosjektets kjennetegn og unike bidrag. De bygger på dydene som er universelt verdsatt av alle mennesker.

HVA
er dette?

► Hjem
Dydene
De 5 fremgangsmåter
The Virtues Project™