”Jeg gir min fulle støtte til ’The Virtues Project’ som arbeider for å fremme universelle verdier
slik som kjærlighet, vennlighet, rettferdighet og tjeneste. Må dere lykkes i deres bestrebelser.”
- Dalai Lama

Verdensomspennende

Prosjektet vokser som en grasrotbevegelse og har nå et globalt nettverk i over 100 land. I 1995 ble prosjektet
anerkjent av FN, under det internasjonale familieåret, som ”forbilde for et globalt program for familier fra alle kulturer”.
Visjonen til The Virtues Project er å tjene og støtte mennesker fra alle kulturer i deres moralske og åndelige utvikling. Det har oppnådd anerkjennelse og utbredelse i mange deler av verden. Prosjektet vokser som en grasrotbevegelse og har nå et globalt nettverk i over 100 land. I 1995 ble prosjektet anerkjent av FN, under det internasjonale familieåret, som ”forbilde for et globalt program for familier fra alle kulturer”.

Prosjektets programmer og emner er gitt form for bruk til et bredt publikum og er utviklet for å rettes mot et spesielt tema og mål. Det henvender seg til alle mennesker som ønsker å bidra til å skape en karakterdannende kultur - blant annet foreldre, lærere, terapeuter, studenter og ledere, samt enkelt individer som ønsker å frigjøre sitt indre potensiale. Det tilbyr personlige og profesjonelle selvutviklingsprogram, pedagogiske opplegg, kurser og materiale som bidrar til vekst av de indre egenskaper i hjem, skoler, fengsler, arbeidsplasser og i andre sammenhenger.

Det gir oss redskaper så vi kan sette i gang positive endringer der vi lever våre liv.
Det er mange suksessfulle historier fra hele verden, om hvordan hjem og skoler tilpasser seg de fem fremgangsmåtene for å skape et omsorgsfullt og karakterfremmende miljø.

Forestill deg en verden hvor ingen barn er uten veiledning og vennskap. Se for deg et samfunn hvor hver enkel, fra foreldre til politi har vilje og evnen til å lære bort respekt, fostre godhet, og være et eksempel for integritet.
Dydenes fremgangsmåter blir brukt vidt om for: å forebygge, å gå i mellom og å gjøre hel. De inspirerer til håp, selv til de mest håpløse. Organisasjoner som sponser virtues-programmet får i gjengjeld enkle virkningsfulle redskaper som skaper et klima av større glede, rettferdighet og enhet.

HVOR
brukes dette?

► Hjem
► Individ
► Familie
► Skole
► Arbeidsplass
◄ Verdensomspennenede
► Materiale