”Jeg gir min fulle støtte til ’The Virtues Project’ som arbeider for å fremme universelle verdier
slik som kjærlighet, vennlighet, rettferdighet og tjeneste. Må dere lykkes i deres bestrebelser.”
- Dalai Lama

Skole

Fra tidlig barndom til uteksaminering fra universitetet – hjelper prosjektet med å skape trygge og omsorgsfulle skoler.
skole

Dydene er innholdet av menneskenes karakter. Prosjektet styrker barns ferdigheter og kvaliteter som de trenger for å lykkes på skolen og i livet. Dydene er avgjørende for den virkelige hensikten med utdanning – utvikle intelligens og karakter. Alt for mange barn er tekniske eksperter og moralske analfabeter. Makt pluss kontroll leder ofte til vold. Makt pluss medfølelse forvandler mobbere til gode ledere.

Skoler bruker prosjektets fremgangsmåter og resursene i boka "Dannelse og dyder" til å fremme faglig dyktighet, samtidig som det skapes en kultur for omsorg. En ekstra bonus er utviklingen av tillit og samhold blant de ansatte. Skoler på tvers av Australia, Stillehavet, Afrika, India, Europa, Amerika og Asia bruker boka som et sentralt redskap til å fremme sosial og emosjonell læring.

Fra tidlig barndom til uteksaminering fra universitetet – hjelper prosjektet med å skape trygge og omsorgsfulle skoler.

HVOR
brukes dette?

► Hjem
► Individ
► Familie
◄ Skole
► Arbeidsplass
► Verdensomspennenede
► Materiale