”Jeg gir min fulle støtte til ’The Virtues Project’ som arbeider for å fremme universelle verdier
slik som kjærlighet, vennlighet, rettferdighet og tjeneste. Må dere lykkes i deres bestrebelser.”
- Dalai Lama

Materiale

The Virtues Project™ har utviklet et rikt utvalg materiale. Det meste av dette er foreløpig på engelsk. Noe av dette vises nedenfor. En del av dette er til salgs i webshop, ellers se: The Virtues Project International
Kort
Refleksjonskort Dydekort for barn og unge - 52 Dyder
Disse kortene er tilpasset barn og unge og beskriver 52 dyder. Dydene er universelle og verdsettes av alle kulturer som kjernen i vår personlighet.
Dydekortene bekrefter og påminner oss om våre indre verdifulle egenskaper. De inspirer oss til å utvikle og vise dydene i hverdagen. Kortene er et enkelt og meget virksomt redskap til bruk i familien, klassen, rådgivning, delingssirkel eller til egen refleksjon.

Kortene komplimenterer boken Dannelse og Dyder – Enkle veier til karakterdannelse av Linda Kavelin Popov. I boken finnes en detaljert beskrivelse av hver av dydene samt utdypende teori, pedagogikk og øvelser.

Se eksempler på kortene i webshop

Refleksjonskort Refleksjonskort - 100 Dyder 
De indre verdifulle egenskaper. 100 kort med universell visdom som vekker dine indre ressurser og bidrar til at du kan leve i tråd med dine dypeste verdier.

(Norsk utgave)

Bøker
Dannelse og dyder - Enkle veier til kartakterdannelse
Håndbok for lærere, foreldre og andre som ønsker å utgjøre en forskjell for barn og unge.
Skrevet av Linda Kavelin Popov

  • 52 dyder verdsatt av alle kulturer og tradisjoner som “det beste i oss”           
  • Hjelper barn og ungdom til å utvikle dydene – deres indre verdifulle egenskaper
  • Tilbyr karakterdannende aktiviteter og øvelser som er enkle å bruke for alle klassetrinn
  • Gir barn styrke til å ta moralske valg, forholde seg til tap og sorg og løse problemer ut fra sin egen indre styrke
  • Suksess-historier og eksempler fra rundt om i verden
  • Lærer elevene til å løfte hverandre opp i stedet  for å trykke hverandre ned
  • Tips for forvandling av bøllete atferd
  • Nyskapende metoder for veiledning
  • Inspirerer til fremragenhet, respekt, medfølelse, rettferdighet og samarbeid hos barn i alle aldre

Boken komplimenteres av de fargeglade dydekortene for barn og unge.

Sacred Moments Sacred Moments - Daily Meditation On The Virtues
Written by Linda Kavelin-Popov.

This book of daily meditations helps readers contemplate the nature of virtue with the use of quotations, affirmations and reflection questions for each day of the year. Virtues are the essence of soulfulness. They are a great mystery because they are both within us and beyond us. An act of love, or justice, or creativity or any of our other virtues is essentially an expression of our spirituality. Pulled from the world's sacred texts and from the storehouse of wisdom of intellectuals, artists, writers, and philosophers, these meditations on the gifts within are sure to inspire.

Pace of Grace Pace of Grace - The Virtues of a Sustainable Life
Written by Linda Kavelin-Popov

"A Pace of Grace: The Virtues of a Sustainable Life" is about finding - and keeping - mind, body and spirit balance. It offers a four-part program to Purify Your Life, Pace Yourself, Practice the Presence, and Plan a Sustainable Life. It contains 10 Rules for Health which can free you from stress and support you to live with joy, serenity, and vitality. His Holiness, the Dalai Lama said: "A Pace of Grace contains vivid examples of how to make our daily lives meaningful. I offer my prayers that those readers who sincerely put them into practice will achieve that inner peace that is the key to lasting happiness."

Educator's Guide The Virtues Project Educator's Guide:
Simple Ways to Create a Culture of Character
Written by Linda Kavelin-Popov

Designed primarily for counsellors, teachers, caregivers and youth leaders, this is a guide to creating cultures of caring and integrity in our schools, day care centres, and youth programs. It contains a chapter on each of the five strategies of The Virtues Project with methods, examples, and character awakening activities and practices for Grades K - 12.

It includes: - 52 Virtues honored by all cultures and traditions as "the best within us" - Success stories and sample activities from around the world - The "Virtue of the week" Program - 10 Guidelines for School-Wide Discipline based on Restorative Justice - Tips for the Transformation of Bullying Behavior - Innovative methods for Peer Mentoring.

(Norsk utgave: Dannelse og dyder - Enkle veier til kartakterdannelse)

The Family Virtues Guide
Simple Ways to Bring out the Best in our Children and Ourselves
by Linda Kavelin-Popov with Dan Popov, Ph. D. and John Kavelin

This book is intended for parents and children to use together to nurture togetherness. The first section includes five simple strategies for raising children to live meaningful lives and to develop the virtues of their character. The second section contains 52 virtues, one for each week of the year, describing each virtue in simple terms, giving role play situations, how to practice it, and signs of success. It will engage family members of all ages in an exciting process of growth and discovery.

This book shows you how to: - Learn the language of integrity and self-esteem - Understand the five roles parents' play - Discover ways to introduce sacred time into family life - Help children to make moral choices.
Musikk
Pace of Grace CD
Contemporary melodies and songs that help us to discover beauty, balance, and joy. A companion to Linda Kavelin Popov’s book, A Pace of Grace
Diverse
Brosjyre
Plakat med 52 dyder
Plakat med 100 dyder

HVOR
brukes dette?

► Individ
► Familie
► Skole
► Arbeidsplass
► Verdensomspennenede
◄ Materiale