“Hva du enn kan gjøre eller drømmer at du kan, så sett i gang.
Dristighet innehar genialitet, kraft og magi.”
- Johann Wolfgang von Goethe

Kurs og Workshops

The Virtues Project tilbyr forskjellige kurs, workshops og innføringer - fra korte presentasjoner til lengre fordypningskurs. Kan tilrettelegges for ulike behov.
Grunnkurs: Å bli bevisst dydene
Et kreativt og deltagende kurs som gir innføring i The Virtues Project og dets 5 fremgangsmåter. Det gir virksomme redskaper for yrkesmessig og personlig vekst, egner seg godt for foreldre, lærere, terapeuter, studenter og ledere. Kurset passer for alle som ønsker å frigjøre sitt indre potensiale og bidra til å fremme en karakterdannende kultur.

Fordypningskurs: Fasilitator opplæring
Dette kurset er for deg som ønsker å integrere prosjektet på et dypere nivå i ditt eget liv. Det gir kompetanse til å veilede i “de 5 fremgangsmåter” og å tilby Virtues Prosject kurs. Denne opplæringen gir deg redskaper så du kan sette i gang positive endringer.
Kurset krever at du har grunnkurset: Å bli bevisst dydene.

Oversikt over kommende kurs finnes under kalenderen.

HVA
skjer?

► Hjem
► Kalender
► Linker
◄ Kurs

► Besøk vår webshop