”Jeg gir min fulle støtte til ’The Virtues Project’ som arbeider for å fremme universelle verdier
slik som kjærlighet, vennlighet, rettferdighet og tjeneste. Må dere lykkes i deres bestrebelser.”
- Dalai Lama

Individ

Dydene er innholdet i karakteren vår, elementene i menneskets ånd.
hender

Hensikten med livet slik den er beskrevet i alle verdens visdomstradisjoner er utvikling av dydene. Dydene er innholdet i karakteren vår, elementene i menneskets ånd, uansett hvilken kultur, etnisitet eller livssyn vi tilhører. De er essensen av ekte fremgang.

Prosjektet hjelper oss til å vekke og styrke disse indre egenskapene som gir retning i livet, nærer relasjonene våre og bringer glød og mening til livet vårt.

Prosjektet tilbyr personlige fremgangsmåter som gjør oss i stand til å forvandle negativitet ved bruk av dydenes språk, skjelne lærerike situasjoner i våre prøvelser, sette klare grenser som beskytter vår verdighet, vår tid og vår helse, etablere en daglig rutine med ærbødighet, og ledsage våre kjære gjennom livets gang.

Aldersmålgruppen til prosjektet er fra fødsel til død.

HVOR
brukes dette?

► Hjem
◄ Individ
► Familie
► Skole
► Arbeidsplass
► Verdensomspennenede
► Materiale