“For å få orden på verden … må vi først foredle vårt eget liv.
Vi må først ha hjertet på rett plass.”
-
Confusius

Historier

Å bruke dydenes språk - Ta dem på fersk gjerning
En rektor ved en Montessoriskole i Canada hadde en syvåring med ADHD sittende på kontoret sitt på grunn av en “time-out”. Barnet leste. Rektor så opp og sa: “Annie, du er virkelig målbevisst. Du har lest i ganske mange minutter og vært ordentlig konsentrert.” Ansiktet til Annie lyste opp av overraskelse og fryd. Hun var vant til at den dårlige oppførselen hennes ble poengtert, men hun hadde sjelden fått høre hva hun gjorde riktig.

Senere i uken kom læreren hennes til rektor og sa: “Hva gjorde du med Annie? Hun er oppmerksom i stadig lengre perioder og jobber hardt med alt og oppfører seg fredelig. Hun har forandret seg drastisk. Hva gjorde du?” Rektor forklarte styrken i det å se og anerkjenne dydene i et barn, spesielt et barn som sjelden hører noe positivt. “Vi må la henne få vite at hun ikke er et ‘funksjonshemmet’ barn. Hun fungerer og er i stand til å vise dydene sine hver dag. Vi må anerkjenne henne når hun gjør det.

Gamle menn med store ører
I Fiji blir The Virtues Project undervist i mange landsbyer.
Under et kurs om dydene i en landsby ble en gruppe eldre

mennesker bedt om å tegne selvportretter av seg selv som barn. Alle laget strektegninger med store ører.Fasilitatoren la merke til at de faktisk hadde veldig store øreflipper. “Hva viser dette?” spurte fasilitatoren. De eldre svarte: “Da vi var små, ble ørene våre trukket i så hardt og så ofte at de ble mye større enn normalt.”
Det utløste latter, men senere begynte en av de eldre å gråte og sa: “Jeg skulle virkelig ønske jeg kunne ha oppdradd barna mine på nytt, med dydene i stedet for vold. Alt de trenger, er klare grenser.”


Å bli bevisst dydene
En venninne av meg skulle i et viktig møte med sjefen sin angående en vanskelig og delikat sak i forhold til jobben hennes. Hun var ekstra bekymret for sitt hissige temperament og at møtet ville få alvorlige følger for henne. Før hun skulle inn satt hun i bilen for å ”manne” seg opp. Hun hadde Refleksjonskortene med seg og trakk på slump ett av dem. Det var kortet overbærenhet. Med denne dyden aktiv i seg opplevde hun et møte som gikk utrolig bra og som ble i hennes favør. Hun var sikker på at det å bli bevisst denne dyden utgjorde hele forskjellen.

HVORFOR
anvende dette?

► Hjem
► Referanser
◄ Historier