“For det som har vært – takk!
Til det som kommer – ja!”
- Dag Hammarskjöld

Grunnleggerne

Prosjektet ble innledet allerede i 1988, da tre bekymrede mennesker som var vitne til den økende volden blant ungdom og i familier ønsket å gjøre noe for å motvirke denne utviklingen. De begynte en rådslagningsprosess over hva behovet var og hva kunne de bidra med, med utgangspunkt i deres samlede ekspertise.
Linda Kavelin Popov
Linda Kavelin Popov
Dan Popov
Dr. Dan Popov
John Kavelin
John Kavelin
Disse tre var:
Linda Kavelin Popov, psykoterapeut, organisasjonskonsulent og samfunnsutvikler.

Dan Popov, Dr i filosofi, klinisk barnepsykolog og en student av verdens hellige tekster.

John Kavelin, show produsent og direktør for Walt Disney’s bildebehandlingsprogram.

Ved å undersøke verdens hellige tekster, fant de noe enkelt, men oppsiktsvekkende. I bunnen av alle åndelige tradisjoner ligger dydene, beskrevet som guddommelige egenskaper, kjennetegn ved menneskesjelen og innholdet i den menneskelige karakter. De tok fatt på et omfattende arbeide med å kartlegge dydene, finne fremgangsmåter/redskaper for å styrke og bringe dem frem i barn og ungdom. Dette førte til grunnleggelsen av The Virtues Project TM i 1991 og utviklingen av et rikholdig materiale - kurser, bøker, TV-programmer, teleseminarer med mer.

Hr og fru Popovs reiser verden rundt med workshops og holder taler ved mange konferanser hvert år.

Linda Kavelin Popov har skrevet flere bøker:

HVEM
er vi?

► Hjem
► Fasilitatorer
► Kontaktadresser
◄ Grunnleggerne