"The Virtues Prosjekt™ er en global modell
for utvikling av familie ..."
- FN sekretariat - Det Internasjonale familieåret

De fem fremgangsmåter

Disse fremgangsmåtene hjelper oss til å leve livene våre på en mer ekte og meningsfull måte, til å oppdra medfølende og idealistiske barn og til å skape en karakterdannende kultur i familien, i skolen, på arbeidsplassen og i våre fellesskap.
Fremgangsmåte 1: Bruke dydenes språk
Språk har makt til å gjøre oss motløse eller til å inspirere. Å bruke dydene til å anerkjenne,
lede, endre og takke vekker det beste i oss. Oppmuntring og verdsettelse gir stor motivasjon.

Fremgangsmåte 2: Gjenkjenne lærerike situasjoner
Å gjenkjenne de dydene som trengs i våre daglige utfordringer hjelper oss til å fortsette å lære
hele livet og være åpne for det som utvikler oss som mennesker.

Fremgangsmåte 3: Sette klare grenser
Klare og tydelige grenser basert på dydene skaper en fredfull atmosfære, styrker samarbeid og
gir trygghet i hjemmene, skolene, arbeidsplassene og i våre fellesskap.

Fremgangsmåte 4: Verdsette livskilden
Vi understøtter vår visjon og vårt livsinnhold ved å integrere dydene i våre aktiviteter, omgivelser,
feiringer og i våre kunstuttrykk.

Fremgangsmåte 5: Tilby støttende nærvær
Å være helt tilstede og lytte med medfølelse og undring leder andre til å finne klarhet og frembringe
sine egne løsninger. Det støtter helbredelse og vekst. Ved å stille åpne spørsmål gies andre
muligheten til å nå frem til sakens kjerne.

HVA
er dette?

► Hjem
The Virtues Project™
Dydene
De 5 fremgangsmåter