"The Virtues Prosjekt™ er en global modell
for utvikling av familie ..."
- FN sekretariat - Det Internasjonale familieåret

Fasilitatorer

Fasilitatorer er trenet gjennom Virtues Project sitt grunnkurs: Å bli bevisst dydene og fordypningskurs: Fasilitator opplæring. De kan holde ulike virtuesgrupper og gi grunnkurs.

MASTERFASILITATORER
Hans-Olav Håkonsen
mob 908 82 124
e-post
Linda Kragh
tlf 922 85 695
e-post
Mai Antonsen
tlf 952 85 812
Master fasilitatorer blir utnevnt og kun disse kan trene nye fasilitatorer gjennom fordypningskurset: Fasilitator opplæring.
FASILITATORER

ØSTLANDET

Buskerud og Vestfold
Hans-Olav Håkonsen
Turid Håkonsen
mob 908 82 124
e-post

Gjøvik
Lillian Haugseggen
tlf 61 19 37 09
e-post

Terje Bakke Seljevold
tlf 0046 7273 14250 (Sverige)
e-post:

Lillehammer
Bodil Grytten
mob 932 19 146
e-post:

 

Moss
Linda Kragh
tlf 922 85 695
e-post:

Oslo-området
Inga-Lisa D. Hessel
mob 938 01 956
e-post:
 


ROGALAND

Stavanger
Oddrun Tove Stai
mob. 45 41 69 13
e-post:

TRØNDELAG

Trondhjem
Mai Antonsen
tlf 952 85 812
e-post:

Stjørdal
Svein Tore Gullerud
tlf 92 82 45 02
e-post:

VESTLANDET

Florø 
Herdis Dyvik
tlf 92 20 91 89
e-post

Innvik 
Brit J. Drageset
mob 416 96 019
e-post:

HVEM
er vi?

► Hjem
► Grunnleggerne
► Kontaktadresser
◄ Fasilitatorer