”Jeg gir min fulle støtte til ’The Virtues Project’ som arbeider for å fremme universelle verdier
slik som kjærlighet, vennlighet, rettferdighet og tjeneste. Må dere lykkes i deres bestrebelser.”
- Dalai Lama

Familie

Prosjektet hjelper foreldre til å vekke karakterkvalitetene som ligger latent i barna.
familiebilde

Å være foreldre er en av de mest komplekse og viktigste oppgaver i verden. Foreldre er barnets første oppdrager, men de får lite eller ingen direkte opplæring for denne viktige rollen.

Prosjektet hjelper foreldre til å vekke karakterkvalitetene som ligger latent i barna. Ved å bruke dydenes språk, sette dydebaserte grenser og gjenkjenne lærerike situasjoner, bringer vi ut det beste i våre barn - og oss selv. Vi blir mentorer som hjelper våre barn til å bli medfølende, modige, respektfulle, tillitsfulle og målbevisste. Den beste gaven vi kan gi våre barn er ekte selvfølelse som kommer fra å utvikle dydene - til å være bidragsytere istedenfor forbrukere. Verden trenger folk som er villige til å ta personlig ansvar.

HVOR
brukes dette?

► Hjem
► Individ
◄ Familie
► Skole
► Arbeidsplass
► Verdensomspennenede
► Materiale