"The Virtues Prosjekt™ er en global modell
for utvikling av familie ..."
- FN sekretariat - Det Internasjonale familieåret

Dydene - de indre verdifulle egenskaper

Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi, rik på indre verdifulle egenskaper,
disse omtales i de ulike kulturer, religioner og filosofi som åndelige dyder.
Aksept
Anerkjennelse
Ansvarsfullhet
Ansvarsfølelse
Barmhjertighet
Beskjedenhet
Besluttsomhet
Bestemthet
Edelhet
Empati
Engasjement
Enhet
Enkelhet
Entusiasme
Fleksibilitet
Flid
Forståelse
Fredfylthet
Fremragenhet
Gavmildhet
Glede
Glød
Godhet
Hengivenhet
Hensynsfullhet
Hjelpsomhet
Høflighet
Håp
Idealisme
Iherdighet
Initiativ
Integritet
Kjærlighet
Klarsynthet
Kreativitet
Lojalitet
Løsrivelse
Medfølelse
Medmenneskelighet
Mildhet
Mot
Motstandsdyktighet
Munterhet
Målbevissthet
Måtehold
Nestekjærlighet
Nåde
Offervilje
Omsorg
Omtenksomhet
Oppmerksomhet
Oppriktighet
Optimisme
Ordenssans
Overbærenhet
Renhet
Renslighet
Respekt
Rettferdighet
Rettskaffenhet

Rimelighet
Pålitelighet
Samarbeide
Sannferdighet
Selvdisiplin
Selvsikkerhet
Selvstendighet
Sinnsro
Skjelneevne
Skjønnhet
Standhaftighet
Styrke
Takknemlighet
Taktfullhet
Tapperhet
Tilfredshet
Tilgivelse
Tillit
Tiltro
Tjenestevillighet
Toleranse
Tro
Trofasthet
Troskap
Troverdighet
Tålmodighet
Undring
Utholdenhet
Vennlighet
Verdighet
Verdsettelse
Visdom
Visshet
Ydmykhet
Ærbødighet
Ære
Ærefrykt
Ærlighet
Åndelighet
Åpenhet

HVA
er dette?

► Hjem
► The Virtues Project™
► De 5 fremgangsmåter
◄ Dydene