”Jeg gir min fulle støtte til ’The Virtues Project’ som arbeider for å fremme universelle verdier
slik som kjærlighet, vennlighet, rettferdighet og tjeneste. Må dere lykkes i deres bestrebelser.”
- Dalai Lama

Arbeidsplass og organisasjoner

De fleste mål og visjoner inneholder et løfte om dyder som ærlighet, tjenestevillighet, og fremragenhet.
En dyde-basert organisasjon levendegjør dette løftet og opprettholder det med samhold og tillit.
hender Vellykkede ledere inspirerer og styrker andre til å lykkes. Folk følger med på hva de gjør mer enn det de sier. Troverdige ledere er de første til å demonstrere integritet i måten de snakker, handler og behandler sine kolleger og kunder på.

De fleste mål og visjoner inneholder et løfte om dyder som ærlighet, tjenestevillighet, og fremragenhet. En dyde-basert organisasjon levendegjør dette løftet og opprettholder det med samhold og tillit.

Mange av dagens ledere er idealistiske. Det er ikke nok for dem å tjene til livets opphold – de ønsker å utgjøre en forskjell. Organisasjoner som tilbyr sosialt ansvar, åpenhet, og et arbeidsmiljø med glede og godt samhold er de som tiltrekker seg og beholder medarbeidere.

Mange firmaer og organisasjoner har erfart at de fem fremgangsmåtene styrker kommunikasjonsferdigheter som igjen gir glødende engasjement og lojalitet. De frembringer det beste i alle grupper.

HVOR
brukes dette?

► Hjem
► Individ
► Familie
► Skole
◄ Arbeidsplass
► Verdensomspennenede
► Materiale